PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

Niedziela i święta

godzina
8.00, 10.00, 12.00,17.00

Nabożeństwa majowe,
czerwcowe

godzina 17.00

Nabożeństwa październikowe

godzina 16.00

Nabożeństwa Fatimskie

13 dnia miesiąca
(od V do X)
o godzinie 17.00

Godzinki do N. M. P.

niedziela godzina 7.40

img

img POWITANIE img

Sanktuarium Maryjne w Głogowcu wyróżnia się wśród polskich miejsc Kultu Maryjnego tym, że jest związane od wieków z działalnością patriotyczną. Już w XIX stuleciu miejscowy proboszcz Ks. Józef Siekierzyński za wspieranie powstania styczniowego spędził 37 lat na Syberii.

W ciągu wieków Sanktuarium było schronieniem dla wielu działaczy niepodległościowych. Szczególnie w latach po wprowadzeniu stanu wojennego za kadencji  proboszcza Ks. Mariana Lipskiego i po nadaniu Pani Głogowickiej tytułu Matki Cierpiącego Narodu zaczęły napływać do Głogowca tłumy pątników z kraju i zagranicy.

Byli internowani, działacze "Solidarności" wyrzuceni z pracy przybywali do Maryi, aby Jej powiedzieć o swoim bólu, o kłopotach dnia codziennego, a w końcu o tym co najważniejsze - o Polsce i jej przyszłości.

Młodzież podążająca na Jasną Górę w pieszej pielgrzymce śpiewa: "Wybierz się razem z nami na wspaniały pielgrzymkowy szlak".

Tak, wybierz się i Ty na "pielgrzymkowy szlak" i przybądź tu, do Głogowca.

Powiedz także innym, którzy poszukują drogi ku Bogu, że jest miejsce gdzie od wieków w sposób szczególny działa Bóg i czczona jest Matka Boża.

Zapraszam

ks. Piotr Kalisiak
Kustosz Sanktuarium

 

imgAKTUALNOŚCI img

imgINTENCJE MSZALNE imgimgKONTAKT img

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Wojciecha, biskupa i męczennika
przy kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Głogowcu k/Kutna


Głogowiec 10, 99-300 Kutno
pow. kutnowski, woj. łódzkie

Numer telefonu: (+48) 024 254 23 80
Adres email: sanktuarium@glogowiec.pl

numer konta
PKO BP 87 1020 3440 0000 7102 0054 9667

Mapa

Sanktuarium Matki Bożej w Głogowcu k/Kutna | Copyright © 2009

Autor:www@strona.pl

Time: 0,194582 / SQL: 0,01525s for 21 queries / Net Memory: 8250760 / Peak: 8841800
Debug: (0.006993) - (net usage: 882816) - (peak: 1507816)
Initialize Database
Debug: (0.0091229999999999) - (net usage: 1178208) - (peak: 1654584)
Done Initializing Database
Debug: (0.009155) - (net usage: 1178360) - (peak: 1654584)
initialize internal global cache
Debug: (0.010508) - (net usage: 1359040) - (peak: 1825752)
done initializing global cache
Debug: (0.010534) - (net usage: 1358504) - (peak: 1825752)
Loading Modules
Debug: (0.076152) - (net usage: 3186392) - (peak: 3670064)
End of Loading Modules
Debug: (0.078093) - (net usage: 3224136) - (peak: 3694104)
SELECT * FROM glogowiecmod_cmsjobmgr WHERE start < UNIX_TIMESTAMP() AND created < UNIX_TIMESTAMP() ORDER BY errors ASC,created ASC LIMIT 1
Debug: (0.080143) - (net usage: 3347256) - (peak: 3930856)
SELECT * FROM glogowieccontent WHERE content_id = 15 LIMIT 1
Debug: (0.080879) - (net usage: 3393224) - (peak: 3930856)
start building module capability list
Debug: (0.088253) - (net usage: 4469584) - (peak: 5058264)
done building module capability list
Debug: (0.091971) - (net usage: 4901744) - (peak: 5603912)
UPDATE glogowiecsiteprefs SET sitepref_value = 1634595390 WHERE sitepref_name = 'CmsJobManager_mapi_pref_last_async_trigger'
Debug: (0.11852) - (net usage: 4905352) - (peak: 5603912)
SELECT sitepref_name,sitepref_value FROM glogowiecsiteprefs
Debug: (0.120164) - (net usage: 4948416) - (peak: 5603912)
INSERT INTO glogowiecadminlog (timestamp, user_id, username, item_id, item_name, action, ip_addr) VALUES (1634595389,0,NULL,-1,'CmsJobManager','Received 301 response when trying to trigger async processing',NULL)
Debug: (0.12019) - (net usage: 4944936) - (peak: 5603912)
Initialize Smarty
Debug: (0.120199) - (net usage: 4945096) - (peak: 5603912)
Done Initialing Smarty
Debug: (0.12032) - (net usage: 4944224) - (peak: 5603912)
cms_content_cache: begin load needed content objects
Debug: (0.120403) - (net usage: 4944384) - (peak: 5603912)
cms_content_cache: end loading needed content objects
Debug: (0.123883) - (net usage: 5164480) - (peak: 5755488)
SELECT tpl_id,design_id FROM glogowieclayout_design_tplassoc
          WHERE tpl_id IN (7,8,1,3,5,6,14,4,2) ORDER BY tpl_id
Debug: (0.124954) - (net usage: 5166112) - (peak: 5755488)
SELECT * FROM glogowieclayout_templates WHERE id IN (7,8,1,3,5,6,14,4,2)
Debug: (0.126675) - (net usage: 5276464) - (peak: 5861168)
SELECT * FROM glogowieclayout_tpl_type WHERE id IN (3,6)
Debug: (0,129178) - (net usage: 5396096) - (peak: 5868104)
process template top
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin menu/function':(0,161203) - (net usage: 7186408) - (peak: 8814896)
Debug: (0,163691) - (net usage: 7215520) - (peak: 8814896)
SELECT * FROM glogowiecmodule_smarty_plugins ORDER BY module
Debug display of 'Start of Menu Manager Display':(0,16751) - (net usage: 7452120) - (peak: 8814896)
Debug: (0,168205) - (net usage: 7460344) - (peak: 8814896)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,29) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug: (0,169238) - (net usage: 7496424) - (peak: 8814896)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id IN (16,17,18,19,20,21,23,24,26,29) ORDER BY content_id
Debug: (0,170225) - (net usage: 7654520) - (peak: 8814896)
SELECT * FROM glogowieccontent FORCE INDEX (glogowiecindex_content_by_idhier) WHERE content_id IN (22) AND active = 1 ORDER BY hierarchy
Debug display of 'End of Menu Manager Display':(0,176314) - (net usage: 7785128) - (peak: 8814896)
Debug display of 'Start Load Smarty Plugin news/function':(0,177537) - (net usage: 7774720) - (peak: 8814896)
Debug: (0,180166) - (net usage: 7848088) - (peak: 8814896)
      SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS
        mn.*,
        mnc.news_category_name,
        mnc.long_name,
        u.username,
        u.first_name,
        u.last_name
      FROM glogowiecmodule_news mn
      LEFT OUTER JOIN glogowiecmodule_news_categories mnc
      ON mnc.news_category_id = mn.news_category_id
      LEFT OUTER JOIN glogowiecusers u
      ON u.user_id = mn.author_id
      WHERE
        status = 'published'
      AND
    IF(start_time IS NULL AND end_time IS NULL,news_date <= NOW(),NOw() BETWEEN start_time AND end_time)ORDER BY mn.news_date desc LIMIT 0, 1
Debug: (0,180349) - (net usage: 7849352) - (peak: 8814896)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT 1
Debug: (0,182284) - (net usage: 7993392) - (peak: 8814896)
SELECT * FROM glogowiecmodule_news_categories ORDER BY hierarchy
Debug: (0,182666) - (net usage: 7995992) - (peak: 8814896)
SELECT news_category_id,COUNT(news_id) AS cnt FROM glogowiecmodule_news WHERE news_category_id IN (1) AND ( IFNULL(start_time, '1970-01-01 01:00:01') < '2021-10-19 00:16:29') AND (( IFNULL(end_time, '1970-01-01 01:00:01') = '1970-01-01 01:00:01') OR (end_time > '2021-10-19 00:16:29')) AND status = 'published' GROUP BY news_category_id
Debug: (0,187816) - (net usage: 8005152) - (peak: 8814896)
SELECT * FROM glogowieccontent_props WHERE content_id = 15
Debug: (0,188686) - (net usage: 8031840) - (peak: 8814896)
Nothing is known about FormBuilder... cant load it
Debug: (0,193315) - (net usage: 8256968) - (peak: 8841800)
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS S.id FROM glogowieclayout_stylesheets S LEFT JOIN glogowieclayout_design_cssassoc D ON S.id = D.css_id WHERE D.design_id = 1 ORDER BY D.item_order ASC LIMIT 0, 1000
Debug: (0,193495) - (net usage: 8258096) - (peak: 8841800)
SELECT FOUND_ROWS() LIMIT 1
Debug: (0,194057) - (net usage: 8258528) - (peak: 8841800)
SELECT id,name,content,description,media_type,media_query,created,modified FROM glogowieclayout_stylesheets WHERE id IN (1,2,3)
Debug: (0,194503) - (net usage: 8260872) - (peak: 8841800)
Nothing is known about TinyMCE... cant load it